Thi THPT 2019: Đề đi ngoại ngữ dễ hơn đề thi thử - Ảnh 1.
Thi THPT 2019: Đề đi ngoại ngữ dễ hơn đề thi thử - Ảnh 2.
Thi THPT 2019: Đề đi ngoại ngữ dễ hơn đề thi thử - Ảnh 3.
Thi THPT 2019: Đề đi ngoại ngữ dễ hơn đề thi thử - Ảnh 4.
Thi THPT 2019: Đề đi ngoại ngữ dễ hơn đề thi thử - Ảnh 5.

Tại các điểm thi ở TP HCM, đa số thí sinh lạc quan đạt điểm cao môn thi ngoại ngữ

Thí sinh Mai Khanh (điểm thi Trường THCS Tân Bình) chia sẻ bài thi tiếng Anh có 50 câu và em đã làm được hết. "Đề thi không khó, còn dễ hơn những đề thi thử trường em đưa ra, tính phân loại học lực có nhưng không cao. Em nghĩ mình được 6 - 7 điểm" - Mai Khanh nói.

Đề thi ngoại ngữ dễ hơn đề thi thử

Nhóm phóng viên