Kết thúc bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh cho biết đề thi không quá khó. Nhẹ nhàng hơn năm 2018.

Sau đây là gợi ý giải đề:

Thi THPT quốc gia 2019: Gợi ý giải đề môn vật lý, hóa học, sinh học - Ảnh 1.

Môn hóa học

Thi THPT quốc gia 2019: Gợi ý giải đề môn vật lý, hóa học, sinh học - Ảnh 2.

Môn vật lý

Thi THPT quốc gia 2019: Gợi ý giải đề môn vật lý, hóa học, sinh học - Ảnh 3.

Môn sinh học

Đặng Trinh