Chỉ còn hơn một tuần nữa, trên 866.000 thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017. Đến thời điểm này, đề thi đang được sao in tại các địa phương để chuyển về các hội đồng thi. Năm nay, do nhiều thay đổi về bài thi nên cách chấm thi cũng có những thay đổi.

Mỗi môn có ít nhất 3 cán bộ chấm thi

Ngày 14-6, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - cho biết để việc chấm thi công bằng, khách quan, đúng quy chế, trưởng ban chấm thi năm nay sẽ do lãnh đạo hội đồng thi kiêm nhiệm. Các phó trưởng ban là lãnh đạo sở GD-ĐT; lãnh đạo các phòng, ban thuộc sở GD-ĐT và lãnh đạo các trường phổ thông; lãnh đạo phòng, ban và tương đương của trường ĐH, CĐ phối hợp…

Thi THPT quốc gia: Giáo viên chấm thi tại địa phương mình - Ảnh 1.

Giáo viên chấm thi tại Trường ĐH Sài Gòn trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 Ảnh: TẤN THẠNH

Cán bộ chấm thi sẽ được các địa phương tuyển chọn từ cán bộ, giáo viên trường phổ thông và giảng viên trường ĐH, CĐ nếu cần thiết. Mỗi môn thi phải có ít nhất 3 cán bộ chấm thi. Ông Trinh nhấn mạnh cán bộ chấm thi phải là người đang trực tiếp giảng dạy đúng môn được phân công chấm. Những giảng viên, giáo viên đang trong thời kỳ tập sự và thành viên ban thư ký, ban làm phách của hội đồng thi không được chấm thi.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là các môn đều được ra theo hình thức trắc nghiệm, ngoại trừ môn văn. Đối với bài thi trắc nghiệm, việc chấm thi sẽ được thực hiện trên máy chấm cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD-ĐT cung cấp. Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm. Thống nhất sử dụng mã môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Chấm kiểm tra 5% bài thi môn văn

Riêng đối với môn văn, trước khi chấm, trưởng môn chấm thi sẽ tổ chức cho cán bộ chấm thi nắm vững hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm. Các hội đồng sẽ chấm chung ít nhất 10 bài thi tự luận để rút kinh nghiệm, thống nhất cách vận dụng hướng dẫn chấm, sau đó tổ chức chấm thi theo quy trình chấm 2 vòng độc lập tại 2 phòng chấm riêng biệt. Bài thi văn sẽ được chấm theo hướng dẫn, đáp án, thang điểm của Bộ GD-ĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 và không quy tròn điểm.

Theo ông Trinh, trước khi chấm, cán bộ coi thi sẽ kiểm tra từng bài bảo đảm đủ số tờ, số phách và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết. Cán bộ chấm thi sẽ không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi. Trong trường hợp phát hiện bài làm không đủ số tờ, số phách; bài làm trên giấy nháp; bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi; bài làm có chữ viết của 2 người, viết bằng 2 thứ mực khác nhau trở lên, viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết, vẽ những nội dung không liên quan nội dung thi; bài làm nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu, cán bộ chấm thi có trách nhiệm giao những bài thi này cho trưởng môn chấm thi xử lý.

Ông Mai Văn Trinh cho biết năm nay, Bộ GD-ĐT tiếp tục thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi đã chấm của môn văn. Cuối mỗi buổi chấm hoặc khi xét thấy cần thiết, tổ trưởng chấm kiểm tra sẽ tổng hợp và báo cáo kết quả chấm kiểm tra và kiến nghị, đề xuất với trưởng ban chấm thi áp dụng các biện pháp phù hợp giúp cho việc chấm thi được công bằng, khách quan, nghiêm túc. 

Quy định chặt chẽ việc chấm thi

Khi chấm lần thứ nhất ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, cán bộ chấm thi tuyệt đối không ghi gì vào bài làm của thí sinh và túi bài thi. Điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài. Cán bộ chấm thi lần thứ hai sẽ chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh và ghi vào phiếu chấm. Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài thi ngay cạnh ý được chấm; sau đó, ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định, ghi rõ họ tên và ký vào ô quy định ở tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh.

Nguyễn Thị Hải Yến