UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. Theo đó đối với tuyển sinh vào lớp 6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được quy định như sau:  Học sinh đủ điều kiện tham dự khảo sát là những em đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Các em sẽ phải tham gia bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh (thời gian 90 phút). Thời gian khảo sát là ngày 25-7-2020.

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - Ảnh 1.

Học sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2019-2020

Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện. Căn cứ vào kết quả bài khảo sát sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Dự kiến năm nay, chỉ tiêu vào lớp 6 trường này vẫn giữ nguyên như năm trước, vào khoản 525 học sinh.

Năm học 2019-2020, có tới 4.198 HS tham dự khảo sát để dành một suất học lớp 6 trường này với tỷ lệ 1 chọi 8. 

Phương Quỳnh