Theo đó, thủ khoa của trường là Phạm Đăng Nhất Bảo, ngành hoá sinh với mức điểm xét tuyển là 28,05. Thủ khoa ngành toán ứng dụng là Phan Hà Gia Huy: 27,05. Thủ khoa ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là Thái Trí Nhân: 27,15 điểm; Thủ khoa ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá là Thạch Ngọc Thạnh: 27,38 điểm. Thủ khoa ngành quản trị kinh doanh là Bùi Thị Minh Thuỳ: 26,95 điểm.

Theo điểm chuẩn trường vừa công bố, ngành quản trị kinh doanh; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất ở mức 22,5; kế đến là kỹ thuật ý sinh: 22; tài chính ngân hàng 21,5; hoá sinh: 21 điểm; công nghệ thông tin: 20,75; công nghệ sinh học: 20,5...

Trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành kỹ thuật không gian với chỉ tiêu 30, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 18 điểm và 200 chỉ tiêu các chương trình liên kết với mức điểm nhận hồ sơ là 15.

B. Lâm