Sinh viên đã học xong nhưng chưa được Trường ĐH Hòa Bình cấp chứng chỉ. Nay, Trường ĐH Hòa Bình yêu cầu sinh viên phải đóng thêm 120.000 đồng mới cấp chứng chỉ. Như vậy là thiệt cho sinh viên.

Bà Trần Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Trường ĐH Hòa Bình, giải thích số tiền 190.000 đồng trường thu trước đây là học phí để học 2 môn trên. Nay, trường thu 60.000 đồng/ chứng chỉ là phí phôi bằng.
Bà Hà cũng cho rằng trước đây, người phụ trách mảng này (nay đã nghỉ việc) có thể đã giải thích không rõ cho sinh viên biết nên xảy ra việc hiểu lầm. Nếu sinh viên tiếp tục thắc mắc thì có thể làm đơn để Trường ĐH Hòa Bình có phương án giải quyết.
Th.Vinh