Ngày 27-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký ban hành công văn về việc triển khai các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng chống bạo lực học đường.

Những giải pháp tỉnh Quảng Trị đưa ra và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện có nhiều nội dung đáng chú ý. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động giáo dục đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

Triển khai tập huấn, hội thảo về tâm lý học đường cho cán bộ quản lý, giáo viên trên toàn tỉnh để làm tốt việc tham vấn, tư vấn cho học sinh. Chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các đơn vị, trường học tăng cường xây dựng văn hóa học đường; trong đó đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các tình huống cho học sinh.

Tỉnh Quảng Trị đưa ra giải pháp gì sau hàng loạt vụ bạo lực học đường? - Ảnh 1.

Một vụ bạo lực học đường vừa xảy ra ở tỉnh Quảng Trị khiến dư luận bức xúc

Ngoài việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống vào nội dung, chương trình môn học, nhà trường cần phải trang bị cho học sinh các kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng về quản lý cảm xúc, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn; giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội và cách ứng xử trên mạng xã hội. Đồng thời, tạo cho các em nhiều sân chơi, hoạt động lành mạnh, ý nghĩa và phù hợp với đặc thù lứa tuổi…

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, nhất là cơ chế chia sẻ thông tin chính xác, kịp thời khi có dấu hiệu của vụ việc bạo lực học đường. Đồng thời, phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội của học sinh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trường học, các tổ chức trong trường học trong việc chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn xô xát trong học sinh. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục tại nhà trường. Kiên quyết xử lý nghiêm những học sinh tham gia và có hành động gây ra bạo lực học đường để làm gương, răn đe các em học sinh khác.

Nhà trường cần niêm yết tổng đài quốc gia "Bảo vệ chăm sóc trẻ em: 111" và điện thoại của trường để học sinh biết và liên lạc khi cần thiết; xây dựng quy trình, rà soát, phát hiện nguy cơ có ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh.

Công an tỉnh Quảng Trị được giao chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường phối hợp với các trường học, địa phương để hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Công an tỉnh Quảng Trị cần chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với các trường học trong việc phát hiện vấn đề, có dấu hiệu bạo lực cần xử lý ngay.

UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với trường học trên địa bàn trong việc trao đổi thông tin trường hợp học sinh chậm tiến để có biện pháp giáo dục; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá...

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, tính mạng, gây bức xúc trong xã hội, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục địa phương.
Đ.Nghĩa