Ngày hội đọc sách diễn ra tại Trường Đại học An ninh nhân dân. Trong đó, phần giao lưu giữa các nhà văn, tác giả với sinh viên diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 20-3 với thành phần khách mời gồm các nhà văn, tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải, Minh Vân, Bùi Anh Tấn, Hoàng Đình Quang, Trần Minh Hợp.

Ngày Hội sách sinh viên được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định giá trị, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của nhân dân. Qua đó tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, quảng bá, giới thiệu các ấn phẩm của Nhà xuất bản Công an nhân dân đến bạn đọc.

Tổ chức ngày hội đọc sách cho sinh viên

Ngày hội sách luôn thu hút sinh viên tham gia. 

Ngày hội đọc sách là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam của Trường Đại học An ninh nhân dân nhằm chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam; 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Tin-ảnh: T.Tường