Các luận án tiến sĩ được bảo vệ liên tục tại Học viện Khoa học xã hội
Các luận án tiến sĩ được bảo vệ liên tục tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày 13-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có công văn gửi các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ về việc tiến hành rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo tiến sĩ từ năm 2013 đến nay.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo này phải báo cáo về tổng số giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, nhân viên phục vụ trong số lương của cơ sở đào tạo (cơ hữu); tổng số GS, GS-TSKH, GS-TS cơ hữu; tổng số PGS, PGS-TSKH, PGS-TS cơ hữu; tổng số thư viện điện tử ở nước ngoài được kết nối với thư viện của cơ sở đào tạo; thông tin về đào tạo tiến sĩ; tổng số tiến sĩ tốt nghiệp từ 2013 đến 2015; số liệu về đào tạo trình độ tiến sĩ của Cơ sở đào tạo trong thời gian 2013 - 2015; cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu phục vụ cho các ngành đào tạo… Báo cáo gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 30-6.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, cơ sở đào tạo nào không gửi báo cáo, không kê khai online đúng hạn, nội dung báo cáo không thống nhất với dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo hoặc giảng viên trùng với cơ sở đào tạo khác mà không có minh chứng… là không đảm bảo điều kiện để được xem xét đánh giá và sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo.

The Bộ GD-ĐT, việc tiến hành rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo tiến sĩ từ năm 2013 đến nay nhằm đánh giá việc đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo và từng ngành đào tạo, đồng thời bổ sung và cập nhật cơ sở dữ liệu về đào tạo trình độ tiến sĩ trong cả nước.

Yến Anh