Số học sinh năm nay tăng 2.3207 học sinh, kéo theo sĩ số học sinh bình quân là 40 học sinh/lớp so với năm trước là 39,5 học sinh/lớp. Đặc biệt, hiện vẫn còn 1.229 lớp có sĩ số trên 50 học sinh tạo nên áp lực lớn cho các hoạt động của nhà trường.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tình trạng dân nhập cư cao, dân số gia tăng nên cơ sở vật chất các đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; số lượng học sinh học 2 buổi/ngày chưa đáp ứng được nhu cầu cha mẹ học sinh. Một số quận, huyện vẫn còn thiếu giáo viên dạy tiếng Anh và giáo viên chuyên dạy các bộ môn. Trong khi đó, hiện nay đội ngũ bảo mẫu, cấp dưỡng phục vụ cho hoạt động bán trú tại trường học chưa có chức danh chính thức, biên chế trong nhà trường. Tiền công cho lực lượng này không đáp ứng được cuộc sống hiện nay.

Đ. Trinh