Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 chuyên cụ thể như sau:

* Lớp chuyên

Trường

Ngữ văn

Toán

Vật lý

Hoá học

Sinh học

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Tin học

Số lớp

Số học sinh

THPT chuyên Lê Hồng Phong

70

105

70

70

35

105

15

20

35

15

525

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

35

35

35

35

35

140

8

315

THPT Nguyễn Thượng Hiền

35

35

35

35

35

5

175

THPT Gia Định

35

35

35

35

35

35

6

210

Riêng lớp chuyên tiếng Pháp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển chọn sau (chọn học sinh trong các lớp Chương trình song ngữ tiếng Pháp).

Riêng lớp 10 chương trình tích hợp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tuyển chọn sau (chọn học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và đã hoàn thành chương trình Cambridge thuộc các trường THCS tại TP HCM).

Môn chuyên của lớp chuyên tiếng Trung: Thi tiếng Trung.

Môn chuyên của lớp chuyên tiếng Nhật: Thi tiếng Nhật.

Riêng môn chuyên của lớp chuyên Tin học: Học sinh có thể chọn thi phần lập trình Pascal tương tự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố hoặc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển vào lớp chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn thi phần lập trình Pascal và 30% dành cho học sinh chọn thi môn Toán chuyên.


Học sinh Trường THPT Gia Định

Học sinh Trường THPT Gia Định

* Đối với lớp không chuyên

Trường THP chuyên Lê Hồng Phong tuyển 180 học sinh không chuyên. Tất cả học sinh lớp 10 của trường đều được học 2 buổi/1 ngày.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 90 học sinh không chuyên và đều được học 2 buổi/ngày và tăng cường tiếng Anh.

Sau khi được tuyển vào lớp không chuyên của hai trường trên, học sinh sẽ được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực.

Riêng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Gia Định tuyển học sinh chuyên nhưng vẫn có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT bình thường theo 3 nguyện vọng ưu tiên.

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

- Các học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP HCM (Riêng Trường Lê Hồng Phong có nhận học sinh ở các tỉnh khác). Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên. Tốt nghiệp THCS loại giỏi.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại TP HCM thì dùng chung mẫu “Phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT” bình thường. Ngoài việc đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 THPT, học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:

- Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên tại 2 trong 4 trường trên (chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 nguyện vọng của một trường không quá 2 điểm).

- Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa (chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 nguyện vọng của một trường không quá 2 điểm).

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Nộp hồ sơ tại trường phổ thông nơi học lớp 9 cùng thời gian nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp 10 THPT.

LỊCH THI: Thí sinh dự thi 4 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên trong 2 ngày 2 và 3-6-2017 theo lịch sau:

Ngày thi

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ mở túi đề thi

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

2-6-2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 40

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

13 giờ 40

13 giờ 55

14 giờ 00

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 40

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Môn chuyên

150 phút

13 giờ 40

13 giờ 55

14 giờ 00

ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2) + điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.

Kết quả: Điểm số và điểm chuẩn sẽ được công bố tại 4 trường nêu trên dự kiến vào ngày 13- 6.

PHÚC KHẢO: Học sinh nộp đơn xin phúc khảo điểm bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng ba ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi và điểm chuẩn.

Đặng Trinh