Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, từ nay đến đầu tháng 3-2021, các cơ sở giáo dục đang tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6. 

Theo nguyên tắc lựa chọn SGK, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số SGK cho mỗi môn học và tổng hợp, báo cáo kết quả nghiên cứu bằng văn bản về Chủ tịch hội đồng lựa chọn SGK. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn thành biên bản, có chữ ký của thành viên hội đồng dự họp, chuyển giao cho Sở GD-ĐT. Sở tổng hợp kết quả lựa chọn của các hội đồng và có văn bản trình UBND TP. Vào cuối tháng 3 (từ ngày 28 đến 31-3), TP HCM sẽ công bố kết quả lựa chọn SGK lớp 2, 6 cho năm học mới.

TP HCM: Cuối tháng 3, công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và 6 - Ảnh 1.

GV tham khảo và chọn SGK lớp 1 của năm học trước. Ảnh: NLĐO

Sở GD-ĐT TP HCM cũng công khai quy trình lựa chọn SGK như sau: Người đứng đầu tổ chức cho các tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận, đánh giá SGK các môn học. Sau đó, tổ chức cuộc họp gồm người đứng đầu, tổ trưởng chuyên môn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục do tổ chuyên môn đề xuất. 

Phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức tổng hợp và báo cáo Sở GD-ĐT danh mục SGK đã được đề xuất lựa chọn. Sở GD-ĐT TP HCM sẽ tổng hợp, trình UBND TP xem xét, quyết định phê duyệt danh mục SGK sử dụng trong các trường. 

Sở GD-ĐT TP HCM cũng sẽ có nhiệm vụ thông báo đến các trường danh mục SGK đã được UBND TP phê duyệt trước thời điểm bắt đầu năm học mới ít nhất 5 tháng và hướng dẫn sử dụng SGK theo quy định của pháp luật.

Đặng Trinh