Theo đó, để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường vào học kỳ II, Sở GD-ĐT đề xuất UBND TP tổ chức tiêm vắc-xin mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ học sinh từ 12-18 tuổi với nguồn vắc-xin cho phép trong độ tuổi này, trước khi kết thúc học kỳ I.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, số lượng học sinh, học viên từ 12-18 tuổi năm học 2021-2022 tại TP HCM là 642.459 học sinh.

Việc tiêm vắc-xin cho học sinh từ 12-18 tuổi nhằm đảm bảo cho học sinh được an toàn, an tâm; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, giữ vững chất lượng giáo dục.

Học sinh được sớm trở lại trường học tập và rèn luyện trực tiếp tại nhà trường; đồng thời đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện; đáp ứng mục đích, yêu cầu và nội dung chương trình năm học; đặc biệt đối với học sinh khó khăn về cơ sở vật chất hoặc không có người thân hỗ trợ trong khi học tập trực tuyến.

Trước đó, trong dự thảo tờ trình về Ban hành Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho đội ngũ nhà giáo, nghiên cứu và có kế hoạch tiêm vắc-xin cho đối tượng học sinh ngay khi được phép.

Đặng Trinh