Riêng học sinh các phường không có trường THCS trên địa bàn được phân tuyến vào các trường xa nơi cư trú hơn.

Đối với số học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại quận 6, có hộ khẩu thường trú ngoài quận 6, nếu có nhu cầu học lớp 6 tại quận này sẽ được phân bổ vào các trường THCS: Nguyễn Đức Cảnh, Văn Thân, Đoàn kết.

Chi tiết tuyển sinh đầu cấp tại quận 6 năm học 2014-2015:

- Mầm non

- Lớp 1

- Lớp 6

Đ. Trinh