Chiều 9-5, UBND quận Tân Phú, TP HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

Bậc học mầm non

Năm học 2019-2020, số trẻ 5 tuổi (dự kiến) của quận là 6.000. So với số trẻ 5 tuổi năm học 2018 - 2019 học tại các cơ sở giáo dục mầm non là 5.565 thì năm học 2019 - 2020 tăng 435 cháu.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau: Các lớp nhóm trẻ dưới 3 tuổi, lớp 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi: duy trì và tăng dần tỉ lệ trẻ đến trường so với năm học 2018 - 2019. Lớp mẫu giáo 5 tuổi: tổ chức huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận vào trường mầm non.

Từ ngày 15- 5 đến ngày 27-5: Các trường mầm non rà soát hồ sơ và cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách và số liệu trẻ đã học tại trường năm học 2018 - 2019. Căn cứ số liệu và danh sách trẻ đã học tại trường năm học 2018 - 2019, các trường tổ chức cho cha mẹ trẻ đăng ký tiếp tục nhập học năm học 2019 - 2020 cho trẻ.

TP HCM: Quận Tân Phú công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 1.

Tuyển sinh đầu cấp được phụ huynh quan tâm

Tuyển sinh vào lớp 1:

Số trẻ 6 tuổi (dự kiến) là 8.600. So với số học sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 tại các trường tiểu học là 9.367 em thì năm học 2019 - 2020 giảm 767 em. So với số học sinh lớp 5 năm học 2018 - 2019 tại các trường tiểu học là 6.800 em (công lập là 6.729, ngoài công lập là 71) dự kiến hoàn thành chương trình tiểu học vào tháng 5 năm 2019 thì năm học 2019 - 2020 toàn cấp tiểu học tăng 1.800 em.

Từ ngày 28-6: UBND phường đồng loạt gửi giấy gọi trẻ vào lớp 1 đến cha mẹ học sinh theo danh sách và số lượng đã được Phòng GD-ĐT duyệt.

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31-7.

Tuyển sinh vào lớp 6:

Số học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2018 - 2019 dự kiến tuyển vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 là 6.800 em. So với số học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 tại các trường THCS công lập là 6.466 em thì năm học 2019 - 2020 tăng 334 em. So với số học sinh lớp 9 năm học 2018 - 2019 tại các trường trung học cơ sở công lập là 5.844 em dự kiến tốt nghiệp trung học cơ sở vào tháng 5 năm 2019 thì năm học 2019 - 2020 các trường trung học cơ sở công lập tăng 956 em.

Thời gian tuyển sinh: Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày15-7.

Chi tiết cụ thể, phụ huynh tham khảo tại đây

Đặng Trinh