Sở GD-ĐT TP HCM vừa có hướng dẫn nhiệm vụ CNNT trong ngành GD-ĐT năm học 2019-2020. Theo đó, đối với các đơn vị trường học, cần đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, thủ tục hành chính. Đặc biệt các thủ tục hành chính phục vụ phụ huynh, học sinh như mẫu đơn xin nghỉ học, mẫu đơn bài phúc khảo kiểm tra, bài thi, thông tin xét tuyển học sinh đầu cấp. Công khai danh sách đăng ký, danh sách xét tuyển và trả kết quả qua mạng.

TP HCM: Sẽ đồng loạt tuyển sinh trực tuyến đầu cấp từ năm học 2020-2021 - Ảnh 1.

Ngoài tuyển sinh trực tuyến, thủ tục chuyển trường cho học sinh cũng áp dụng bằng hình thức này

Đặc biệt, các trường THPT phải sử dụng hiệu quả hệ thống chuyentruong.hcm.edu.vn để giải quyết nhanh chóng hồ sơ chuyển trường cho học sinh. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục có thể triển khai các ứng dụng kiểm tra, đánh giá, khảo sát năng lực học sinh thông qua các phần mềm trực tuyến thay vì các phương thức kiểm tra truyền thống.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp hàng năm tại TP HCM luôn là kỳ tuyển sinh căng thẳng với nhiều thủ tục hành chính, từ thống kê số lượng học sinh, phát phiếu gọi ra lớp, giải quyết các trường hợp trái tuyến, hoặc không đủ hồ sơ, phân tuyến về các địa bàn…

Được biết, năm học 2019-2020, tại TP HCM có Phòng GD-ĐT quận 3 đã áp dụng thử nghiệm đăng ký tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức trực tuyến.

Đặng Trinh