Học sinh của trường THPT An Dương Vương thi học kỳ 1 ở ngoài sân trường. (Ảnh: Facebook)

Học sinh của trường THPT An Dương Vương thi học kỳ 1 ở ngoài sân trường. (Ảnh: Facebook)

Kỳ thi đặc biệt này diễn ra ngay giữa sân trường, mỗi học sinh được ngồi một bàn riêng cách nhau khoảng 2m. Các em học sinh trường THPT An Dương Vương cho biết hình thức thi này đã được áp dụng từ khóa học 2011 - 2012 đến nay đối với các kỳ kiểm tra toàn khối.


Hình thức tổ chức các đợt kiểm tra, thi cử toàn khối ở sân trường được trường THPT An Dương Vương tiến hành từ năm 2011 đến nay. (Ảnh: facebook)

Hình thức tổ chức các đợt kiểm tra, thi cử toàn khối ở sân trường được trường THPT An Dương Vương tiến hành từ năm 2011 đến nay. (Ảnh: facebook)


Theo đó, học sinh sẽ được xếp chỗ cách nhau khoảng 2m để tránh tình trạng trao đổi bài. (Ảnh: Facebook)

Theo đó, học sinh sẽ được xếp chỗ cách nhau khoảng 2m để tránh tình trạng trao đổi bài. (Ảnh: Facebook)


Có nhiều ý kiến cho rằng tuy khó trao đổi bài nhưng việc học sinh xem tài liệu sẽ dễ dàng hơn. (Ảnh: Facebook)

Có nhiều ý kiến cho rằng tuy khó trao đổi bài nhưng việc học sinh xem tài liệu sẽ dễ dàng hơn. (Ảnh: Facebook)

Ngoài tạo ra môi trường thi cử mới mẻ cho học sinh, hình thức thi này còn được áp dụng nhằm tránh tiêu cực trong thi cử, rèn luyện tính trung thực cho học sinh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng với hình thức thi cử như vậy, học sinh ngồi ngoài trời sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Giám thị cũng khó có thể quan sát được hết các em học sinh.

Quốc Chiến