Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường như sau: THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh bổ sung học sinh vào các lớp 10 chuyên toán, hóa học và sinh học. Chỉ tiêu cụ thể: toán: 14, hóa học: 9, sinh học: 7. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tuyển sinh bổ sung, toán: 14, hóa học: 9, văn : 6. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển sinh bổ sung 18 học sinh vào các lớp 10 chuyên toán. Trường THPT Gia Định tuyển sinh bổ sung 14 chuyên toán, 9 chuyên tin học

Đối tượng dự thi là học sinh các trường công lập đã hoàn thành xong chương trình học kỳ I lớp 10 (không chuyên) năm học 2016-2017; có nguyện vọng thi vào các lớp chuyên của một trong 4 trường trên.

Điều kiện dự thi: học lực cuối học kỳ I năm lớp 10 năm học 2016-2017 xếp loại giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt. Học sinh muốn dự thi vào môn chuyên nào thì phải có điểm trung bình cuối học kỳ I của môn đó từ 8,0 trở lên. Thí sinh dự thi sẽ làm một bài thi của môn chuyên đã đăng ký trong thời gian 150 phút; Nội dung thi: theo chương trình học kỳ I lớp 10.

Đ. Trinh