Chương trình tập trung ba môn học chính toán, tiếng Anh và khoa học dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, rất linh hoạt, phù hợp với việc giảng dạy song song với chương trình tiểu học chính khóa.

Vào năm cuối của bậc tiểu học, các em có thể tham gia kỳ kiểm tra Cambridge Internation Primary Test để lấy chứng chỉ tốt nghiệp bậc tiểu học quốc tế Cambridge. Tất cả học sinh hoàn thành bài kiểm tra trên sẽ được cấp chứng chỉ tiểu học quốc tế của Hội đồng khảo thí quốc tế ĐH Cambridge. Đây cũng chính là nội dung được thảo luận tại Hội thảo “Giáo dục hiện đại và vai trò của hiệu trưởng trong xu thế hội nhập” vừa được tổ chức vào ngày 26-5.

H. Lân