Trên diễn đàn mạng của SV trường cũng tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhắn tin như vậy là cần thiết để giám sát việc học của SV; tạo điều kiện để phụ huynh kịp thời quan tâm, nhắc nhở, phối hợp với nhà trường điều chỉnh kịp thời, tránh tình trạng SV bỏ bê việc học.

Nhưng có ý kiến cũng cho rằng SV là người đủ 18 tuổi trở lên, tự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân; việc nhắn tin báo điểm cho phụ huynh sẽ dẫn đến phiền phức, làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa SV với phụ huynh, đồng thời có thể gây ra sự mặc cảm, xấu hổ của SV hoặc tâm lý SV thường muốn giấu kết quả học tập, không muốn làm gia đình phiền lòng.

Hiện nay, rất nhiều SV có kết quả học tập yếu kém, thậm chí bị lưu ban, bỏ học hoặc sa đà vào việc ăn chơi, làm thêm để kiếm sống... nhưng lại nói dối gia đình là mình đang học tốt. Khi phụ huynh biết con mình bị đuổi học thì mọi việc không thể cứu vãn. Do đó, các trường ĐH nhắn tin thông báo điểm cho phụ huynh như vậy là việc làm cần thiết, phù hợp với đông đảo nguyện vọng của phụ huynh. Phụ huynh nào cũng muốn biết kết quả học tập của con mình, nếu biết kết quả thông qua lời nói một phía của SV thì phụ huynh thường nghi ngại, sợ không chính xác. Cho nên, khi nhà trường nhắn tin báo điểm cho phụ huynh sẽ tạo ra tâm lý yên tâm hơn, đồng thời còn là một kênh thông tin giám sát rất quan trọng của phụ huynh đối với SV.

Khi nhận được tin nhắn từ nhà trường, nếu phát hiện điểm của con mình yếu kém thì phụ huynh sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao để kịp thời nhắc nhở, động viên con cố gắng học tập hoặc nghiêm khắc hơn như là có những hình phạt thích đáng… đối với con để góp phần thay đổi kết quả học tập. Ngược lại, nếu biết kết quả học tập của con là tốt, phụ huynh sẽ rất yên tâm, tiếp tục khích lệ, động viên con cố gắng học tập tốt hơn nữa hoặc có những phần thưởng xứng đáng cho thành tích học tập đó…

Nhà trường không chỉ nhắn tin về kết quả học tập mà nên mở rộng, cung cấp thêm nhiều thông tin khác cho phụ huynh như thái độ học tập, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật… hoặc các biểu hiện khác thường khác nhằm phối hợp với phụ huynh có sự điều chỉnh, uốn nắn kịp thời, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc đối với SV.

Đỗ Văn Nhân