Với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn của nhiều ngành từ 800 trở lên, trong đó ngành kinh doanh quốc tế 900 điểm... Điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo cụ thể:

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực - Ảnh 1.
Trường ĐH Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực - Ảnh 2.

Với phương thức xét học bạ, 5 ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên, trong đó 2 ngành có điểm chuẩn cao nhất 28,50 là marketing, kinh doanh quốc tế. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực - Ảnh 3.
Trường ĐH Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực - Ảnh 4.
Tin, ảnh: H. Lân