Theo đó, UBND TP HCM chưa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cấp chỉ tiêu cho trường tuyển sinh trong năm nay.

Nguyên nhân do Trường ĐH Hùng Vương chưa khắc phục các quy định của Bộ GD-ĐT về ngừng tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên… theo quy định nên UBND TP HCM chưa báo cáo đề nghị bộ xem xét cho phép trường tuyển sinh trong năm học 2015. Hiện tại, trường chỉ có hiệu trưởng tạm quyền theo quyết định của HĐQT trị do không có khả năng triệu tập đủ 75% thành viên HĐQT để bầu hiệu trưởng chính thức và đề nghị cơ quan thẩm quyền công nhận.

Ngoài ra, hội đồng quản trị trường sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 14-6 nên cần kiện toàn tổ chức để hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ng. Diễm