Trong đó 15,67% SV tốt nghiệp loại giỏi, 75,52% loại khá, 8,81% trung bình. Đặc biệt có 6 SV Lào, 1SV Campuchia, 9 SV khoá 12 cùng nhận bằng tốt nghiệp với khoá 11(học vượt khoá ). SV Phan Kiều Oanh là SV đầu tiên của trường cùng một lúc được nhận hai bằng cử nhân loại giỏi ngành kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh .

Trường ĐH Kinh tế - Luật vừa được mạng lưới của các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) công nhận chuẩn khu vực về đào tạo đối với hai ngành kinh tế đối ngoại và tài chính - ngân hàng . Theo lộ trình nhà trường phấn đấu lần lượt các ngành đào tạo của trường sẽ được AUN kiểm định công nhận.

T. Hiền