Được thành lập từ năm 2010, tiền thân là Khoa Kinh tế của ĐHQG TP HCM, đến nay, toàn trường có 341 cán bộ, viên chức, trong đó có 67 tiến sĩ (17 giáo sư, phó giáo sư), 100% giảng viên trình độ sau ĐH. Trong 15 năm qua, nhà trường đã đào tạo 32 tiến sĩ, 900 thạc sĩ, 20.052 cử nhân. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đảm bảo có việc làm, được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao về chất lượng đào tạo, kỹ năng và thái độ làm việc.

 

Trường ĐH Kinh tế - Luật đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì
Trường ĐH Kinh tế - Luật đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

 

Trường đã tham gia nghiên cứu hơn 200 đề tài các cấp, có nhiều đề tài nghiên cứu được chuyển giao công nghệ; tham gia các đề án nghiên cứu theo đặt hàng của Ban Kinh tế trung ương, Hội đồng Lý luận trung ương; xuất bản gần 100 giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập; công bố 343 bài báo trong nước và 49 bài báo quốc tế.

Tin-ảnh: H.Lân