Điểm chuẩn cụ thể từng ngành của Trường ĐH Kinh tế quốc dân như sau:

Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố điểm trúng tuyển - Ảnh 1.

Điểm trúng tuyển của Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố điểm trúng tuyển - Ảnh 2.

Điểm trúng tuyển của Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố điểm trúng tuyển - Ảnh 3.

Điểm trúng tuyển của Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Yến Anh