Tại Trường ĐH Kinh tế TP HCM, điểm chuẩn như sau:

Trường ĐH Kinh tế TP HCM, ĐH Tài chính-Marketing công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.

Tại Phân hiệu Vĩnh Long

Trường ĐH Kinh tế TP HCM, ĐH Tài chính-Marketing công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.

Theo đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Tài chính-Marketing dao động từ 18 đến 26,1. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Marketing. Cụ thể như sau:

Trường ĐH Kinh tế TP HCM, ĐH Tài chính-Marketing công bố điểm chuẩn - Ảnh 3.
Huy Lân