Thông tin từ Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết giai đoạn 1 thực hiện sơ tuyển căn cứ vào điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của thí sinh (chiếm tỉ trọng 60% điểm trúng tuyển) và điểm học bạ của thí sinh trong 3 năm học THPT (chiếm tỉ trọng 10% điểm trúng tuyển). Kết quả, có 3.799 thí sinh vượt qua giai đoạn sơ tuyển này. 

Điểm xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) của các tổ hợp là khác nhau đối với từng ngành mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Cụ thể, số điểm đó tối thiểu như sau:

Trường ĐH Luật TP HCM gọi 3.799 thí sinh thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

* Giai đoạn 2: Các thí sinh đủ điều kiện ở giai đoạn 1 được tham gia kỳ kiểm tra năng lực.

- Ngày kiểm tra: buổi sáng ngày 21-7-2019 (Chủ nhật);

- Cấu trúc đề kiểm tra năng lực: bao gồm 4 nhóm kiến thức:

+ Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

+ Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân);

+ Kiến thức về pháp luật;

+ Tư duy lôgíc và khả năng lập luận.

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

- Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

- Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

- Thang điểm của bài kiểm tra năng lực: theo thang điểm 30.

- Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: dự kiến sau 15 giờ ngày 24-7-2019.

H. Lân