Trường ĐH Mở TP HCM đưa ra 4 mức điểm sàn là 16; 17; 18 và 19, tuỳ ngành, tuỳ chương trình đào tạo.

Mức điểm vào các ngành cụ thể như sau:

1/ Chương trình đại trà:

Trường ĐH Mở, ĐH Giao thông Vận tải TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 1.

2/ Chương trình Chất lượng cao:

Trường ĐH Mở, ĐH Giao thông Vận tải TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 2.

- Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 được xác định như sau: tổng điểm 3 môn/bài thi không nhân hệ số.

- Điểm xét tuyển là căn cứ để xác định kết quả xét tuyển đối với các ngành được quy về hệ điểm 30 dành cho các tổ hợp môn xét tuyển, được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân):

Điểm xét tuyển = [(ĐM1*HS môn 1+ ĐM2*HS môn 2 + ĐM3 * HS môn 3)*3]/(Tổng hệ số) + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

(1) Ngành Luật và Luật kinh tế: Khối C00 cao hơn 1.5 điểm.

Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM:

1. Chương trình đào tạo đại trà:

Trường ĐH Mở, ĐH Giao thông Vận tải TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 3.
Trường ĐH Mở, ĐH Giao thông Vận tải TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 4.

2. Chương trình đào tạo chất lượng cao:

Trường ĐH Mở, ĐH Giao thông Vận tải TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 5.

Lưu ý: Đây là mức điểm tối thiểu tính tổng điểm của 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, điểm mỗi bài thi/môn thi phải lớn hơn 1,0 điểm) và bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).

Huy Lân