Cụ thể, các ngành ngoại ngữ hệ số 2: Ngôn ngữ Anh 24 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc 20 điểm, Ngôn ngữ Nhật 22 điểm.

Các ngành có môn toán nhân hệ số 2: Khoa học máy tính 20 điểm, CNKT Công trình xây dựng 23,25, Quản lý xây dựng 22,25 điểm.

Những ngành còn lại, gồm: Đông Nam Á học 16 điểm, Kinh tế 18 điểm, Xã hội học 16 điểm, Quản trị kinh doanh 19,5 điểm, Tài chính - Ngân hàng điểm chuẩn 18, Kế toán 18 điểm, Hệ thống thông tin quản lý 15 điểm, Luật 19 điểm, Luật kinh tế 20,5, Công nghệ sinh học 16 điểm, Công tác xã hội 15 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của Trường ĐH Mở TP HCM như sau:

Trường ĐH Mở TP HCM công bố điểm chuẩn

Lưu ý: Điểm chuẩn ở trên tính cho thí sinh ở KV3; điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là như nhau.

NLĐO