Sáng 27-12, Trường ĐH Nông lâm TP HCM đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2020. Thông tin xét tuyển vào các ngành, chỉ tiêu cụ thể như sau:

Trường ĐH Nông lâm TP HCM công bố thông tin tuyển sinh 2020 - Ảnh 1.
Trường ĐH Nông lâm TP HCM công bố thông tin tuyển sinh 2020 - Ảnh 2.
Trường ĐH Nông lâm TP HCM công bố thông tin tuyển sinh 2020 - Ảnh 3.
Trường ĐH Nông lâm TP HCM công bố thông tin tuyển sinh 2020 - Ảnh 4.
Huy Lân