Trường ĐH Quốc tế đạt chuẩn đánh giá chất lượng AUN cấp cơ sở - Ảnh 1.

TS Trần Tiến Khoa (trái), Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế nhận chứng nhận kiểm định từ đại diện AUN-QA

Trường ĐH Quốc Tế (thành viên của ĐHQG TP HCM) là trường ĐH thứ 3 của Việt Nam và là trường thứ hai của ĐHQG TP HCM đạt được chứng nhận này.

Thông tin cho biết kết quả đánh giá cấp cơ sở theo AUN-QA có 100% tiêu chuẩn đều đạt, trong đó 32% tiêu chuẩn đạt đánh giá trên mức mong đợi ở các mảng nhân sự, đối ngoại, đánh giá chất lượng, tuyển sinh, hỗ trợ sinh viên, quản lý khoa học, kết quả đầu ra của người học và kết quả nghiên cứu khoa học.

Dịp này, Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á cũng trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo cho 2 chương trình bậc cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng và Kỹ thuật Xây dựng, cho Trường ĐH Quốc Tế.

Tính đến thời điểm này, nhà trường đã có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá AUN-QA, trong đó có 9 chương trình bậc đại học và 2 chương trình bậc thạc sĩ. Trường ĐH Quốc tế cũng là cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định của Bộ GD-ĐT với kết quả cao nhất phía Nam tính đến thời điểm này.

H. Lân