Sáng 2-8, Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Nha Trang công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Tại Trường ĐH Sài Gòn, điểm sàn xét tuyển (tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực nếu đó) từ 15 đến 22 điểm. Cụ thể:

- Điểm sàn 15 đối với các ngành: Khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường.

- Điểm sàn 16 đối với các ngành: Quốc tế học, thông tin - thư viện, toán ứng dụng, công nghệ kĩ thuật điện- điện tử, công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông, kĩ thuật điện, kĩ thuật điện tử - viễn thông.

- Các ngành có điểm sàn 17: Quản lý giáo dục, công nghệ thông tin (chất lượng cao)

- Các ngành có điểm sàn 18: Sư phạm âm nhạc, sư phạm mĩ thuật, Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa - du lịch), tâm lí học, du lịch.

- Các ngành có điểm sàn 19: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục chính trị, sư phạm vật lí, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm khoa học tự nhiên, sư phạm lịch sử - địa lý, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính - ngân hàng, kế toán, quản trị văn phòng, luật, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin.

- Ngành có điểm sàn 20: Thanh nhạc.

- Các ngành có điểm sàn 21: Sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh (chuyên ngành thương mại và du lịch).

- Ngành có điểm sàn 22: Sư phạm toán.

Lưu ý: Đối với các ngành giáo dục mầm non, sư phạm âm nhạc và sư phạm mĩ thuật, điểm môn văn hoặc môn toán trong tổ hợp xét tuyển + 1/3 điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) nếu có phải tối thiểu bằng 1/3 ngưỡng đầu vào của ngành tương ứng.

Tại Trường ĐH Nha Trang, điểm sàn cao nhất là 21, thấp nhất là 15,5 cùng điểm điều kiện tiếng Anh theo các ngành và chương trình đào tạo. Cụ thể:

Trường ĐH Sài Gòn, Nha Trang công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 1.
Trường ĐH Sài Gòn, Nha Trang công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 2.
Trường ĐH Sài Gòn, Nha Trang công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 3.

Ghi chú: Điểm điều kiện tiếng Anh là điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm sàn áp dụng như nhau cho tất cả tổ hợp xét tuyển trong mỗi ngành, chương trình đào tạo.

Tin, ảnh: H. Lân