Theo đó, điểm sàn được tính bằng tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) cộng với điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng.

Trường ĐH Sài Gòn nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm với với các ngành sau:

-  Quản lý giáo dục

-  Quốc tế học

-  Thông tin - thư viện

-  Quản trị văn phòng

-  Khoa học môi trường

-  Toán ứng dụng

-  Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông

-  Công nghệ kĩ thuật môi trường

-  Kĩ thuật điện

-  Kĩ thuật điện tử - viễn thông

Bên cạnh đó, Trường ĐH Sài Gòn quy định điểm sàn xét tuyển là 16 với các ngành sau: 

-  Thanh nhạc

-  Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

-  Tâm lí học

-  Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch)

-  Quản trị kinh doanh

-  Kinh doanh quốc tế

-  Tài chính - Ngân hàng

-  Kế toán

-  Luật

-  Kỹ thuật phần mềm

-  Công nghệ thông tin

-  Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

-  Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Riêng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn 18 điểm

Lê Thoa