Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA - Ảnh 1.

3 chương trình đào tạo nhận chứng chỉ đạt chuẩn chất lượng AUN-QA

Các chương trình đào tạo được trao chứng chỉ đạt chuẩn chất lượng AUN-QA lần này gồm có: công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Quản lý công nghiệp với kết quả đánh giá lần lượt là 5/7 và 4/7.

Thông tin từ nhà trường cho biết 11 chương trình đào tạo được đánh giá với số điểm thuộc tốp dẫn đầu so với các ngành tương ứng đã được AUN-QA đánh giá tại Việt Nam kể từ năm 2009.

Cùng ngày, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng trao bằng tốt nghiệp cho 1 tiến sĩ, 147 thạc sỹ và 943 kỹ sư, cử nhân. Trong số 943 kỹ sư, cử nhân nhận bằng đợt này có 40 sinh viên (SV) tốt nghiệp trước thời hạn (tỷ lệ 2,22%); 120 SV tốt nghiệp đúng tiến độ (tỷ lệ 53,09%). Loại giỏi: 32 SV (tỉ lệ 3,39%), loại khá 848 SV (tỉ lệ 89,93).

H. Lân