Cụ thể Mức điểm sàn xét tuyển của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM như sau:

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 1.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 2.
H. Lân