Ngành sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm TP HCM có điểm chuẩn cao nhất với 24 điểm. Tiếp theo là sư phạm Hoá 23,5 điểm, ngôn ngữ Anh 23,25.

Điểm chuẩn vào từng ngành cụ thể như sau:

Trường ĐH Sư phạm TP HCM công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.
Trường ĐH Sư phạm TP HCM công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.
H. Lân