Điểm sàn (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)) các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

- Cách tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trong đó, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 1.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành năm 2020:

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 2.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 3.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 4.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 5.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 6.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 7.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 8.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 9.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 10.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 11.

Chương trình ĐH bằng tiếng Anh

Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào:- Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế;- Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2020); hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2020).- Thí sinh đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào mới đạt điều kiện sơ tuyển của chương trình. Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/ chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó).

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 12.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 13.
Huy Lân