Theo đó, các đơn vị cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên bằng các hình thức mít tinh, hội thảo, các cuộc thi viết, vẽ chủ đề bảo vệ môi trường, trồng cây xanh.

Ngoài ra, cần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về nguyên nhân và hậu quả gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng mặt trời, gió...
Nh.Anh