BS Lâm Hiếu Minh, Phòng khám trẻ em, Bệnh viện Tâm thần TP HCM, cho biết năm 2011, số trẻ em đến phòng khám là 25.000; năm 2012, số lượng này đã tăng lên 28.000; năm 2013, con số này là 32.000 và hiện đang quá tải.

Điều này cho thấy rất nhiều trẻ em có vấn đề về tâm lý nhưng các phòng tư vấn tại trường học không giải quyết được, đến khi tìm đến bệnh viện thì đã phát triển thành bệnh.

Nhiều giáo viên đang trực tiếp làm công tác tư vấn phản ánh vẫn còn nhiều lãnh đạo trường chưa quan tâm đến hoạt động tư vấn. TS Nguyễn Thị Bích Hồng, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cho rằng cần bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ đang làm công tác tư vấn tại các trường, tuyển dụng mới các giáo viên có chuyên môn và xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp khó thì mới chuyên nghiệp hóa được công tác này.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho biết sẽ đề xuất với thành phố có chế độ chăm lo cho giáo viên làm công tác tư vấn.

Đ. Trinh