UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về góp ý đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh THCS. Văn bản của UBND TP nhằm thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh THCS.

Theo đề xuất TP HCM, thành phố thống nhất điều chỉnh lộ trình học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với năm học 2022-2023 và từ năm học 2023-2024 theo đề xuất của Bộ GD-ĐT tại công văn 2903. Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 của Chính phủ. UBND TP để xuất điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung quy định đối với cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2022-2023 như sau:

Đối với cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành, trình UBND cấp tỉnh để đề nghị HĐND cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí được xác định trên cơ sở mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề.

Về đề xuất thực hiện miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023, UBND TP HCM ủng hộ chủ trương đề xuất chính sách miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023 của Bộ GD-ĐT.

Theo báo cáo số liệu đề xuất hỗ trợ học phí THCS từ năm học 2022-2023, số học sinh và mức hỗ trợ được tính toán như sau:

UBND TP HCM đề xuất lộ trình học phí và miễn học phí THCS từ năm học 2022-2023 - Ảnh 1.

Dự trù kinh phí tính đến thời điểm cuối năm học 2021-2022

Được biết, Sở GD-ĐT TP HCM cũng đã có đề xuất gửi Bộ GD-ĐT về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh THCS. Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hậu quả nặng nề của dịch Covid-19 lần thứ 4 tại TP HCM vẫn còn để lại nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân, vào thời điểm đầu năm học, phụ huynh phải chi tiêu nhiều khoản như SGK, đồ dùng học tập...

Hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và kinh tế đang từng bước ổn định, phục hồi nhưng đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Việc tăng học phí tại thời điểm này dù thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định 81 nhưng có tác động mạnh mẽ đến dư luận xã hội, đặc biệt là phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường.

Đặng Trinh