UEF đạt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn mới - Ảnh 1.

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mới gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí thay vì 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí như quy định kiểm định chất lượng cũ. 4 lĩnh vực được kiểm định, gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động của nhà trường.

Hiện tại, bộ tiêu chuẩn mới này được xem là tiệm cận với chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN – QA).

Cùng ngày, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) trao bằng thạc sĩ cho 76 học viên cao học 2 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng khóa 2016.

Tin, ảnh: H. Lân