Theo đó, các trường tổ chức cho học sinh tiểu học được học tiếng Anh theo một trong các loại hình sau: tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh đề án, tiếng Anh tự chọn (sẽ cuốn chiếu và kết thúc vào năm 2020), tiếng Anh tích hợp (toán, khoa học và tiếng Anh). Riêng học sinh lớp 1 và lớp 2 năm học này vận động 100% được học tiếng Anh.

TP HCM vận động toàn bộ học sinh lớp 1 được học tiếng Anh Ảnh: TẤN THẠNH
TP HCM vận động toàn bộ học sinh lớp 1 được học tiếng Anh Ảnh: TẤN THẠNH

Trường tổ chức dạy tiếng Anh là trường dạy 2 buổi/ngày. Đối với trường dạy 1 buổi/ngày, hiệu trưởng phải có tờ trình gửi về phòng GD-ĐT các quận, huyện xin phép tổ chức dạy học trên 5 buổi/tuần và được sự đồng ý trước khi tiến hành thực dạy. Tài liệu phục vụ giảng dạy được chọn một trong các tài liệu sau: Family and Friends special edition, Let’s Learn English, Gogo Loves English, UK English Programme. Riêng chương trình tiếng Anh tích hợp, tài liệu giảng dạy sẽ do EMG phân phối.

Đ.Trinh