Trường học tại TP HCM sẵn sàng đón học sinh trở lại

Ngọc Lý - Quốc Thắng - Xuân Huy