Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, Bộ GD-ĐT ngày 10-11 cho biết sẽ tham khảo ý kiến rộng rãi các đại biểu quốc hội, chuyên gia, giáo viên và học sinh để xây dựng Phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2023 - 2025 phù hợp với tình hình dịch Covid-19 có thể kéo dài trong nhiều năm.

Xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2023 - 2025 - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng Phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2023 - 2025 phù hợp với tình hình dịch Covid-19 có thể kéo dài trong nhiều năm

Phương án này cũng đảm bảo thực hiện hiệu quả lộ trình đổi mới thi, tuyển sinh theo tinh thần Nghị quyết 29 và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đối với công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, Bộ GD-ĐT cho biết tinh thần là cơ sở giáo dục đại học tự chủ và chịu trách nhiệm về tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học, bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh, có sự giám sát mạnh mẽ của xã hội. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, từng bước tiếp cận xu hướng tuyển sinh của các nước có nền giáo dục tiên tiến, bảo đảm tính ổn định của lộ trình đổi mới tuyển sinh .

Cũng theo Bộ GD-ĐT, thời gian tới , Bộ GD-ĐT tiếp tục thực hiện truyền thông sâu rộng và xúc tiến chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và các phần mềm chuyên dụng, để thực hiện tốt công tác thi/tuyển sinh năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 theo hướng giữ ổn định phương thức tổ chức thi/tuyển sinh như các năm 2020, 2021. Tăng cường phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm triển khai của Bộ GD-ĐT và các địa phương, cơ sở giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức thi/tuyển sinh.

Yến Anh