Yêu cầu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM khôi phục quyền lợi của TS Trương Thị Hiền - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM

Trong công văn này, Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM thu hồi thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16-3-2021 về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng đối với TS Trương Thị Hiền do hội đồng trường ban hành không đúng với quy định tại khoản 10, điều I Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của TS Trương Thị Hiền theo quy định.

Báo cáo Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP HCM khôi phục ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM theo các quy định của Đảng đối với TS Trương Thị Hiền; chuẩn bị các bước giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng trường.

Xin chủ trương Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP HCM để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương về nội dung: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường ĐH theo hướng, hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường ĐH; bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường". Thư ký hội đồng trường điều hành phiên họp để bầu chủ tịch hội đồng trường. Hội đồng trường bầu người điều hành các phiên họp khác khi chưa có chủ tịch hội đồng trường.

Năm 2021, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM gửi hồ sơ đề nghị Bộ GD-ĐT công nhận PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh làm hiệu trưởng nhà trường nhưng không được Bộ GD-ĐT công nhận. Bộ GD-ĐT chỉ ra rằng việc ông Ngô Văn Thuyên (khi đó là Chủ tịch Hội đồng trường) ký thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16-3-2021 không đúng với quy định dẫn đến việc TS Trương Thị Hiền không được tham gia với vai trò là thường vụ Đảng ủy và phó hiệu trưởng nhà trường trong các hội nghị thực hiện quy trình hiệu trưởng; từ đó ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình hiệu trưởng.

Ở thời điểm hiện tại, trường không có bí thư đảng uỷ, không chủ tịch hội đồng trường, không hiệu trưởng, không trưởng phòng đào tạo. Trường còn 1 phó hiệu trưởng nhưng người phụ trách trường là 1 trưởng khoa.

Tin, ảnh: H. Lân