HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

CHỦ ĐỀ

Góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và những điểm mới

(NLĐO) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến nhân dân, với nhiều nội dung mới.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và những điểm mới
Xem thêm