Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hồng kết luận: Trong năm qua, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Lương thực TPHCM đã có rất nhiều cố gắng để đơn vị hoạt động có lãi cũng như chăm lo tốt đời sống cho 600 CB-CNV.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại Công ty Lương thực TPHCM
 
Bà Hồng biểu dương công ty tham gia tốt công tác bình ổn giá cả thị trường, trong đó có mặt hàng gạo. Công ty đã sử dụng hiệu quả các mặt bằng mà Nhà nước giao để thực hiện hoạt động chuỗi cửa hàng tiện ích Foodcomart tham gia bình ổn giá cả thị trường.

Bà Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo năm 2013 công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ bình ổn giá cả thị trường.

Tin-ảnh: N.Đỉnh