Độ tin cậy của các doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát đối với triển vọng kinh doanh bị sụt giảm, đồng thời các doanh nghiệp cũng tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng từ việc thay đổi các luật lệ trong tương lai. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có sự gia tăng trong kế hoạch đầu tư và đơn đặt hàng; từ đó tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng. Một chuyển biến tích cực khác cho thấy theo dự đoán của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, tình trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh.

Dựa trên kết quả của cuộc khảo sát quý trước, EuroCham mong muốn tìm hiểu xem thay đổi nào sẽ góp phần tăng cường hơn nữa cam kết hoạt động tại Việt Nam của các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy việc thay đổi các luật, chính sách đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và khuynh hướng này dự định sẽ tiếp tục tăng vào năm 2014. Có tới 89% các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ cần cân nhắc những vấn đề mà các doanh nghiệp đề cập trong Sách trắng 2014 của EuroCham.

Nhìn chung, so với quý trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% các doanh nghiệp đánh giá tích cực. Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái, khi mà BCI nằm ở mức thấp nhất, 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện giảm xuống còn 24% so với 28% của quý trước.

Về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tích cực, lần đầu tiên đã giảm (xuống còn 44%) sau 2 quý tăng liên tiếp. Tuy nhiên, so với tỉ lệ 26% của năm ngoái, đây là một dấu hiệu tích cực. Ngay cả khi phần lớn các doanh nghiệp châu Âu vẫn tiếp tục cam kết hoạt động tại Việt Nam trong dài hạn, sự thay đổi này là điều đáng quan tâm.

Các kế hoạch đầu tư được báo cáo trong khảo sát có khuynh hướng tăng, với 41% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, so với 34% của quý trước. Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định tăng đáng kể đầu tư (đã tăng gấp đôi từ 8% của quý trước lên 16% quý này). Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của 2 quý trước). Chỉ có 14% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm về các đơn hàng, giảm mạnh so với con số 36% của năm ngoái.

Tác động của các bước chuyển biến tích cực trong kế hoạch đầu tư và các đơn hàng dự kiến đã góp phần gia tăng kế hoạch tuyển dụng: 47% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến tiếp tục có sự gia tăng nhân sự. Điểm đáng lưu ý là số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm nhân sự đã giảm từ 23% của quý trước - tương đương tỉ lệ năm ngoái - xuống còn 15% quý này.

Những kế hoạch do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm giảm lạm phát đã phát huy tác dụng. Điều này được thể hiện rõ qua kết quả của BCI có sự giảm đáng kể, từ 43% của quý trước và 50% của năm ngoái xuống còn 29%. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng lạm phát có tác động đáng kể và nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thanh Hương