Theo TTXVN, xuất khẩu cà phê ước đạt 415.000 tấn, kim ngạch đạt khoảng 884 triệu USD, tăng 22,3% về lượng và 38,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng đạt 2.075 USD/tấn, tăng 2,6% so với năm trước. Hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam vẫn là Mỹ và Đức đều tăng trưởng khá cả về lượng và giá trị. Đối với mặt hàng gạo, ước xuất khẩu đạt 677.000 tấn với giá trị 310 triệu USD, tăng 68,2% về lượng nhưng giảm 15,4% về giá trị. Giá gạo trong tháng 1 dao động khoảng 457 USD/tấn, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Với mặt hàng tiêu, dù có giảm nhẹ về lượng (7,3%) nhưng lại tăng gấp hơn 2 lần giá trị so với cùng kỳ năm trước. Ước xuất khẩu tiêu 2 tháng đạt 25.000 tấn, với kim ngạch ước đạt 169 triệu USD. Các mặt hàng khác như cao su, chè, hạt điều có sự sụt giảm về lượng nhưng giá trị xuất khẩu vẫn duy trì được tăng trưởng so cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cao su trong 2 tháng ước đạt 179.000 tấn, với kim ngạch đạt khoảng 518 triệu USD, giảm 31,5% về lượng nhưng tăng 16,6% về giá trị. Xuất khẩu chè 2 tháng ước đạt 21.000 tấn với kim ngạch 33 triệu USD, giảm 5,7% về lượng nhưng tăng 18,6% về giá trị. Giá xuất khẩu chè bình quân đạt 1.566 USD/tấn.

 Sắn và các sản phẩm từ sắn cũng đạt mức tăng trưởng xuất khẩu khá ấn tượng trong 2 tháng với hơn 1 triệu tấn, đạt giá trị 308 triệu USD, gấp 3,1 lần về lượng và tăng 55,4% về giá trị so cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong 2 tháng ước đạt 831 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 876 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. 

T.M.Phú