- Phóng viên: Thưa ông, việc hàng loạt lãnh đạo, nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố và bắt tạm giam có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động đăng kiểm xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp?

+ Ông Nguyễn Vũ Hải - Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam: Qua theo dõi và nhận thông tin phản ánh từ TP HCM, hiện nay do một số đơn vị đăng kiểm đang bị đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cho nên số lượng xe cơ giới đến các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tăng tương đối đông và đã có dấu hiệu ùn ứ xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm.

- Vậy Cục Đăng kiểm Việt Nam có hướng xử lý như thế nào để người dân đi đăng kiểm được thuận lợi?

+ Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo tới tất cả các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM yêu cầu các đơn vị phải tăng cường thời gian làm việc, kể cả làm việc ngoài giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Ông Nguyễn Vũ Hải - Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

- Việc xã hội hóa hoạt động đăng kiểm đã đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, từ việc một số trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động, hàng loạt nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố và bắt tạm giam do có sai phạm, cho thấy đã bộc lộ nhiều bất cập, sai sót. Vậy Cục Đăng kiểm Việt Nam có biện pháp gì để chấn chỉnh?

+ Hiện nay cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 64 trung tâm đăng kiểm thuộc các Sở Giao thông vận tải ở các tỉnh, thành phố và 216 trung tâm đăng kiểm xã hội hóa. Thực ra, công tác xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh một số vấn đề không phù hợp. Hiện nay Cục Đăng kiểm Việt Nam đang triển khai một số giải pháp cấp bách để khắc phục những bất cập, tồn tại đang diễn ra trong thực tiễn.

Giải pháp quan trọng nhất là Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiến hành rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo hướng siết chặt lại công tác cấp phép, quản lý hoạt động của các trung tâm đăng kiểm. Đặc biệt là siết chặt điều kiện kinh doanh về kiểm định xe cơ giới quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. 

Như vậy sẽ quy định chặt chẽ hơn về điều kiện cấp phép cũng như giám sát, kiểm soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm. Làm sao để sự gia tăng của các đơn vị đăng kiểm trong thời gian tới phải tương xứng với sự gia tăng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp tại từng địa phương. Thực tế hiện nay, cảm giác sự gia tăng của các đơn vị đăng kiểm nhanh hơn sự gia tăng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng xem xét, đề nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền tiến hành phân cấp, phân quyền cho các Sở giao thông vận tải thực hiện mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động các đơn vị đăng kiểm.

- Theo đánh giá của Cục Đăng kiểm Việt Nam, những hệ lụy mà các trung tâm đăng kiểm cũng như những cá nhân vi phạm vừa bị công an khởi tố, bắt giam gây ra là gì đối với xã hội?

+ Chúng tôi cũng đã tiến hành đánh giá và xem xét rất nghiêm túc các nguyên nhân cũng như đánh giá các mức độ, hậu quả có thể gây ra đối với hành vi sai trái của các đơn vị, cá nhân. Có thể thấy đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đăng kiểm; làm giảm lòng tin của người dân và xã hội về dịch vụ đăng kiểm.

Đồng thời, hành vi vi phạm này góp phần tạo ra tâm lí coi nhẹ, không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thậm chí coi thường an toàn tính mạng của người tham gia giao thông của một bộ phận đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của một số đơn vị đăng kiểm.

Tạm đình chỉ 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D và 50-10D

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với 2 đơn vị đăng kiểm 50-17D (Nhà Bè, TP HCM) và 50-10D (Củ Chi, TP HCM ), do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 21-12-2022 đến hết ngày 20-3-2023.

Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Văn Duẩn